Wie zijn wij?

i4CAPITAL is een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij van ondernemers voor ondernemers, gericht op investeringen in gezonde, goed geleide middelgrote Nederlandse ondernemingen. i4CAPITAL investeert in bedrijven met een ondernemingswaarde tussen € 2 en € 10 miljoen.

Ons doel is om bij de ondernemingen waarin wij investeren samen met het management, op basis van wederzijds respect en vertrouwen, langdurige waarde te creëren voor alle betrokkenen en de ondernemingen verder te laten ontwikkelen en groeien. Dit doen wij met uw kennis en inzet als ondernemer en het vermogen en de expertise van onze investeerders. i4CAPITAL en het management hebben daarbij ieder hun eigen rol: het management heeft de dagelijkse leiding en i4CAPITAL houdt het toezicht (meestal via een Raad van Commissarissen), geeft advies en ondersteunt het management waar gewenst.

Deelname in een onderneming door i4CAPITAL bestaat meestal uit deelname in het aandelenkapitaal. Wij worden mede-aandeelhouder, veelal naast de oprichter of het management van de onderneming. Deelname door i4CAPITAL is van tijdelijke duur. Het streven is de deelneming na een aantal jaren te beëindigen, maar een exit vindt altijd in overleg plaats.

De ondersteuning die i4CAPITAL biedt aan de onderneming richt zich met name op het: